Piłeś = nie jedź

RAPORT Z BADAŃ 2012

Ciężarne są częstowane alkoholem przez najbliższych

6% kobiet w ciąży deklarowało spożycie alkoholu w 2012r. wynika z najnowszych badań TNS. To spadek w porównaniu do poprzednich lat. Wyraźnie częściej (14%) do picia alkoholu w czasie ciąży przyznawały się kobiety ze średnich miast. Na skłonność do konsumpcji alkoholu w ciąży nie ma natomiast wpływu wykształcenie lub wiek. Ciężarne najczęściej sięgają po napoje alkoholowe dla relaksu (26%) oraz w towarzystwie innych osób (24%). Co ważne blisko połowa z nich jest częstowana alkoholem przez rodzinę (43%) bądź przyjaciół (36%). Niestety wiedzę na temat wpływu alkoholu na organizm rozwijającego się dziecka rzadko przekazują ciężarnym lekarze lub położne. Jak wynika z badań, dwie trzecie kobiet spodziewających się dziecka (65%) podczas wizyty u lekarza nie zostało poinformowanych o szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży.


Plik do pobrania: Raport z kampanii 2012

Raport z badań 2011 r.

Co ósma kobieta w ciąży pije alkohol

W badaniu przeprowadzonym przez TNS OBOP w 2011 r. na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w ramach kampanii edukacyjnej "Lepszy start dla Twojego dziecka" do spożywania alkoholu w czasie ciąży przyznała się co ósma badana kobiet. To niewielki wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kobiety przyznające się od picia alkoholu w czasie ciąży, to częściej kobiety młode, w wieku 20-24 lata, zamieszkujące miasta od 100 do 200 tys. mieszkańców. Z deklaracji kobiet wynika, że w czasie ciąży najczęściej sięgają po piwo (64%) lub wino (36%). Badanie pokazało, że kobiety w ciąży spożywają alkohol przede wszystkim dla towarzystwa (31%) i przyjemności (31%). Najważniejsze powody sięgania po alkohol nie zmieniają się, co potwierdza zbliżony wynik w falach poprzednich.


Plik do pobrania: Raport z badań TNS OBOP 2011r.

Raport z badań 2010 r.

Co dziesiąta kobieta w ciąży pije alkohol

Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy w ramach kampanii edukacyjnej "Lepszy start dla Twojego dziecka" 10% Polaków uważa, że kobiety mogą spożywać alkohol w trakcie ciąży. Z kolei 14% badanych jest zdania, że niewielkie ilości alkoholu wypijanego przez kobietę w ciąży nie szkodzi ani jej, ani dziecku. Aż 34% Polaków deklaruje, że było świadkiem, kiedy kobieta w ciąży piła alkohol. Tymczasem nawet niewielka ilość alkoholu wypita przez ciężarną może mieć negatywne i nieodwracalne skutki dla dziecka. Niesie bowiem za sobą ryzyko, że dziecko urodzi się z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).


Plik do pobrania: Raporty z badan Lepszy Start 2010.pdf

Badania Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarmego w 2010 r.

Spośród kobiet pijących w ciąży w ciągu ostatniego roku prawie co druga sięgała po piwo (49%), 51% piło wino, 14% napoje spirytusowe. Abstynencję alkoholową w tym czasie zadeklarowało 50% kobiet w wieku prokreacyjny (najczęściej były to kobiety w wieku 29-34 lata). To wyniki ostatnich badań Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W pierwszej trójce niechlubnego rankingu znalazły się pijące ciężarne z województw śląskiego (17,7%), wielkopolskiego (17,6%) oraz małopolskiego (17,1%). Najmniej przyszłych matek pije w województwach opolskim (8,1%) i kujawsko-pomorskim (8,2%). 
  Więcej

Raport z badań z 2009 r.

Według badań zrealizowanych przez TNS OBOP po drugiej edycji kampanii "Lepszy start dla Twojego dziecka" 21% kobiet zmieniło swój stosunek do spożywania alkoholu w czasie ciąży. Jest to wynik niemal o 100% lepszy niż w 2008 r. Przekaz kampanii dotarł do 40% kobiet z grupy docelowej. 83% respondentek jest przekonanych o szkodliwości picia alkoholu na rozwój nienarodzonego dziecka. To najlepszych wynik spośród dotychczas przeprowadzonych badań. W tym roku odnotowano również wzrost odsetka (z 72% w roku ubiegłym do 81% w roku bieżącym) ciężarnych, które uważają, że w czasie ciąży nie można sobie pozwolić nawet na kieliszek wina bądź wypicie piwa.


Plik do pobrania: Wyniki badnia kampanii _Lepszy start dla Twojego dziecka_2009.pdf

Raport z badań z 2008 r.

Pierwsza odsłona kampanii "Lepszy start dla Twojego dziecka" dotarła do 43% kobiet z grupy docelowej. W efekcie 11% respondentek, jak wynika z badań TNS OBOP zleconych przez ZP PPS po kampanii, zmieniło swój stosunek do picia alkoholu w czasie ciąży. Najczęściej wymienianymi powodami sięgania po alkohol przez kobiety w ciąży jest przyjemność oraz picie dla towarzystwa. Bycie częstowanym, jako powód picia w ciąży jest wskazywane, jako trzeci kolejny powód, istotnie statystycznie rzadziej niż dwa wymienione wcześniej.


Plik do pobrania: Badania 2008.pdf

Badania Ipsos na zlecenie Fundacji "Rodzić po Ludzku" w 2005 r.

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Ipsos na zlecenie Fundacji "Rodzić po Ludzku" w 2005 r.:

  • Dwie trzecie badanych spotkało się z informacją, że nawet najmniejsza ilość alkoholu spożyta przez kobię w ciąży może stanowić zagrożenie dla zdrowego rozwoju płodu.
  • Tylko 4,2% badanych nic nie wiedziało o szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży.
  • A mimo tej wiedzy aż jedna trzecia ankietowanych kobiet (33,5%), które urodziły jedno lub więcej dzieci, przyznaje się do picia niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży.
  •  Niemal jedna trzecia (31,7%) badanych spotkała się z opinią, że kobieta w ciąży może spożywać regularnie niewielkie ilości czerwonego wina.

** Badanie przeprowadzono 5-9 marca 2005 r. na reprezentatywnej losowo-kwotowej próbie 1000 Polaków w w wieku 15 i więcej lat. Statystyczny błąd oszacowany dla tej liczebności pozostaje nie większy niż (+/-) 3,2% na poziomie ufności 0,95.