Piłeś = nie jedź

Alkoholowy zespół płodowy (FAS)

Fetal Alkohol Syndrome (FAS), czyli Zespół Alkoholowy Płodu, to zespół nieprawidłowości, stwierdzany u dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży. FAS wiąże się z fizycznymi, umysłowymi i behawioralnymi nieprawidłowościami. Skutki używania alkoholu przez kobiety ciężarne mogą być różne, dlatego nie wszystkie dzieci dotknięte FAS będą do siebie podobne. Niektóre z nich będą w większym stopniu obarczone niż pozostałe. Inne będą wykazywać mniej fizycznych opóźnień, charakteryzując się przy tym lekkim upośledzeniem umysłowym. Wiele spośród nich będzie miało trudności w nauce i w kontaktach społecznych.

Dzieci, które nie przejawiają pełnoobjawowego FAS, ale w życiu płodowym były narażone na działanie alkoholu, są diagnozowane jako osoby obarczone Fetal Alkohol Effects (FAE). Mogą one charakteryzować się normalnym wzrostem, wyglądem, ich rozwój umysłowy może mieścić się w normie. Jednak tak samo jak dzieci z FAS mogą mieć problemy z zachowaniem, nauką i rozumowaniem.

Picie alkoholu w trakcie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, przedwczesnego porodu, zahamowania wzrostu płodu oraz wystąpienia wad wrodzonych. Dzieci obarczone FAS od początku swojego życia skazane są na problemy zdrowotne. Należą do nich epilepsja, niższy niż przeciętny wzrost, hypertonia (zbyt duże napięcie mięśniowe) lub hypotonia (zbyt niskie napięcie mięśniowe) oraz wady i dysfunkcje narządów takich jak serce, wątroba, stawy. U dzieci z FAS słabo rozwinięta jest żuchwa, słabo zaznaczona jest rynienka podnosowa. Dzieci te mają niskie czoło, wąską górną wargę, niewielkie, szeroko rozstawione oczy, z charakterystyczną fałdką w kącikach, niesymetryczne uszy. Dzieci z FAS odznaczają się słabymi umiejętnościami motorycznymi, koordynacją (w tym wzrokowo-ruchową), możliwe jest u nich upośledzenie umysłowe, niższy iloraz inteligencji, problemy z pamięcią, koncentracją, uczeniem się, rozumieniem pojęć abstrakcyjnych, ograniczony zasób słów, problemy z odróżnieniem świata rzeczywistego od nierealnego, nadpobudliwość psychoruchowa, brak umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych, postawa agresora lub ofiary agresji, impulsywność, nieumiejętność wyciągania wniosków, przewidywania, konsekwencji zachowań, niedojrzałość emocjonalna, słabe zdolności adaptacyjne i komunikacyjne.

Płodowy Zespół Alkoholowy występuje u dzieci, których matki albo nadużywały alkoholu, albo były od niego uzależnione w trakcie ciąży. Dziecku może także zaszkodzić jednorazowe wypicie alkoholu, dlatego nie można wykluczyć również wpływu sporadycznego picia alkoholu, zwłaszcza w początkowym etapie ciąży. Nie ustalono jednak (m.in. wskutek niemożliwości przeprowadzenia odpowiednich badań), jaka minimalna ilość alkoholu może spowodować wystąpienie FAS. 

Spożycie alkoholu w I trymestrze ciąży:
•    uszkadza mózg;
•    osłabia rozwój komórek;
•    atakuje główne organy płodu takie jak serce czy nerki;
•    prowadzi do deformacji twarzy;
•    powoduje poronienia.

Spożycie alkoholu w II trymestrze ciąży:
•    osłabia rozwój mózgu;
•    powoduje poronienia zagrażające życiu matki;
•    uszkadza mięśnie, skórę, gruczoły, kości i zęby.

Spożycie alkoholu w III trymestrze ciąży:
•    osłabia rozwój mózgu i płuc;
•    prowadzi do zaburzenia rozwoju wzrostu.
(Źródło:
www.biomedical.pl)

Choroba jest nieuleczalna, gdyż niekorzystne zmiany, do których doszło w mózgu, nie mogą zostać cofnięte (jednakże nie ulegają one dalszemu pogłębieniu). Płodowemu Zespołowi Alkoholowemu można zapobiec poprzez całkowitą abstynencję alkoholową kobietom, które są w ciąży lub dopiero chcą zostać matkami.

 

Więcej informacji o negatywnym wpływie alkoholu na rozwijający się w łonie matki płód znajduje się na stronie www.ciazabezalkoholu.pl stworzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.