Piłeś = nie jedź

Kampania "Lepszy start dla Twojego dziecka"

Ruszyła piąta edycja kampanii (2012r.)

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS), liczba kobiet spożywających alkohol w trakcie ciąży kształtuje się na poziomie ok. 13 %. Zdaniem organizatorów kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” ten niepokojąco wysoki odsetek jest przede wszystkim skutkiem niewiedzy panującej wśród ciężarnych. Wiele z nich jest bowiem przekonanych o tym, że niewielkie ilości alkoholu, zwłaszcza piwa czy wina, nie mogą zaszkodzić organizmowi rozwijającego się dziecka. W takiej opinii są utwierdzane przez osoby ze swojego otoczenia, w tym także członków rodziny. Te szokujące dane oznaczają, że bez zmiany postaw całego społeczeństwa trudno będzie skłonić wszystkie ciężarne kobiety do całkowitej alkoholowej abstynencji. Dlatego ZP PPS już po raz piąty organizuje kampanię społeczną, która ma na celu informowanie kobiet w ciąży i ich bliskich o niebezpieczeństwach związanych z konsumpcją alkoholu w trakcie ciąży.

 

               FB

Tegorocznej kampanii towarzyszy reklama prasowa w magazynach parentingowych i medycznych oraz działania w Internecie. Ponadto ZP PPS przygotował ponad 200 000 ulotek  i plakatów, które znajdą się w 1 000 aptek i 500 przychodni i gabinetów ginekologicznych na terenie całego kraju. Materiały kampanii trafią również do kobiet w ciąży oraz pracowników służby zdrowia za pośrednictwem centrów medycznych sieci Enel-med. Do personelu medycznego dotrze 5 000 ulotek jako insert w kwartalniku Położna oraz reklama w Magazynie Pielęgniarek i Położnych. Po raz kolejny przekaz kampanii znajdzie się na ulotkach dołączanych do testów ciążowych firmy Domowe Laboratorium. Dodatkowo 10 000 ulotek zostanie rozdanych osobom biorącym udział w kościelnych kursach przygotowujących do małżeństwa. Stałym elementem kampanii jest 10-minutowy film „W ciąży nie piję – Lepszy start dla Twojego dziecka”, wyświetlany przez cały rok w TV Medica (kanale medycznym o charakterze edukacyjnym emitowanym w placówkach zdrowotnych). Znajdują się w nim m.in. wypowiedzi ekspertów z zakresu pediatrii i położnictwa. 

Partnerami kampanii są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Położnych, centrum medyczne Enel-med, Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój oraz szkoła rodzenia "SuperMama".

Patronat medialny sprawują magazyny "Będę mamą", "Mamo to ja", "M jak Mama", "Magazyn Pielęgniarek i Położnych", "Magazyn Położna. Nauka i Praktyka" oraz serwisy internetowe babyboom.pl, babyonline.pl i mjamama24.pl.

partnerzy kampanii

 partnerzy medialni


Trzecia Odsłona 2010

Intensywne ogólnopolskie działania edukacyjne w ramach trzeciej edycji kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” zostały zaplanowane przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy na okres sierpień – październik 2010 r. Wybór terminu nie jest przypadkowy, gdyż w ramach kampanii ZP PPS zwraca uwagę także na Międzynarodowy Dzień FAS (alkoholowego zespołu płodowego) obchodzony co roku 9 września.

W 2010 r. działania edukacyjne prowadzone przez ZP PPS w ramach kampanii są kierowane nie tylko bezpośrednio do kobiet, ale także do lekarzy ginekologów oraz położnych. Aż 300 000 ulotek i 850 plakatów trafi do przychodni i szpitali w całym kraju, kolejnych 10 000 ulotek zostanie przekazanych personelowi medycznemu m.in. jako insert do Magazynu Pielęgniarki i Położnej. W aptekach w całej Polsce pojawi się 1000 standów z 150 000 ulotek. Wszystkie będą informować o zagrożeniach dla życia i zdrowia dziecka wynikających ze spożywania nawet niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży. Będą też apelować do kobiet o całkowitą abstynencję w tym wyjątkowym okresie oczekiwania na narodziny nowego człowieka.

W całym okresie trwania kampanii prowadzone są także ogólnopolskie akcje edukacyjne i informacyjne z wykorzystaniem narzędzi public relations. Ponadto, hasło kampanii wraz z adresem dedykowanej strony internetowej www.lepszystart.com.pl pojawi się na stałe na ulotkach wybranych testów ciążowych.

 


   1. Patroni kampanii

Partnerzy Kampanii

Patroni medialni

 

Druga odsłona 2009

Druga odsłona kampanii realizowanej z inicjatywy  Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy „Lepszy start dla Twojego dziecka” odbyła się w sierpniu i wrześniu 2009 roku. W ramach kampanii rozdystrybuowano w przychodniach, klinikach i szpitalach w całym kraju ulotki (185 000) i plakaty (850), ponad to ulotki były dodawane także do testów ciążowych oraz insertowane w Magazynie Pielęgniarki i Położnej. Zrealizowano także badania ewaluacyjne.

Badanie efektywności kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka" przeprowadził ośrodek badawczy TNS OBOP. Dla celów badania, w terminie 16.09–1.10.2009 w placówkach służby zdrowia, w których realizowana była kampania, przeprowadzono 300 wywiadów bezpośrednich, po 100 z kobietami w każdym z trymestrów ciąży.   Raport podsumowujący kampanię „Lepszy start dla Twojego dziecka” wykazał, że: ·   Kampania dotarła do 40% kobiet w ciąży. Kobiety ciężarne kampanię „Lepszy start dla Twojego dziecka” dostrzegły przede wszystkim na plakatach (45%) i na ulotkach w przychodniach (40%)

· Kampania dotarła do 40% grupy docelowej, a w szczególności do kobiet w wieku 25-29 lat, ciężarnych z regionu zachodniego (76%), kobiet aktywnych zawodowo (46%). Rzadziej natomiast trafiała do kobiet w pierwszym trymestrze ciąży (31%) oraz mieszkanek regionu południowego (26%)

· Kampania jest uznawana przede wszystkim za kampanię wartą zapamiętania i czytelną · 60% kobiet jeszcze przed kontaktem z kampanią było przekonanych o szkodliwości spożywania alkoholu w czasie ciąży, a kolejne 21% deklaruje, że pod wpływem kampanii zmieniło swój stosunek do picia alkoholu w czasie ciąży.  

Druga odsłona kampanii zakończyła się niewątpliwym sukcesem, biorąc pod uwagę wyniki badania opinii publicznej, 21% kobiet zmieniło swój stosunek do picia alkoholu w czasie ciąży, a to o 100% lepszy wynik niż w roku ubiegłym. Nie mierzalne są niestety efekty dystrybucji testów poprzez apteki, ale można zakładać, iż kilkanaście procent kobiet, które kupiły testy i ich wynik był pozytywny, zweryfikowało swoje poglądy na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży.

Pierwsza odsłona 2008

CEL KAMPANII:Celem pierwszej edycji kampanii, prowadzonej od lipca do września 2008 roku, było przekazanie informacji na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez kobiety w ciąży.

GRUPA DOCELOWA:Działania skierowane były do kobiet w wieku 18–35 lat, studentek, osob wkraczających w życie zawodowe oraz już mających ugruntowaną pozycję zawodową, z dochodami powyżej średniej krajowej, zamieszkałych w miastach powyżej 100 000 mieszkańcow.

OPIS PROBLEMU: Dla kobiet w wieku 18–35 lat wiedza na temat pełnej abstynencji w czasie ciąży jest najważniejsza, dlatego dostarczanie informacji na temat skutkow picia alkoholu jest niezbędne, aby podnieść ich świadomość. Nawet niewielka ilość alkoholu może się przyczynić do trwałych zmian neurologicznych płodu. Może być przyczyną niedorozwoju fi zycznego i umysłowego u dzieci – alkohol bowiem bez przeszkod pokonuje barierę łożyska oddzielającą krwiobieg matki od krwiobiegu dziecka. Według badań PBS z 2005 roku2 11% spośrod badanych kobiet deklarowało, że spożywało alkohol podczas ciąży. Najbardziej szokującą informacją jest odsetek 2,4% kobiet z tej grupy, ktore były zachęcane do spożywania alkoholu przez lekarzy. Ten wynik pokazuje, że informacja na temat szkodliwego wpływu alkoholu na kobiety w ciąży powinna być rozpowszechniana nie tylko wśrod pacjentek, ale także wśrod lekarzy i personelu medycznego.
Natomiast z badania Ipsos zrealizowanego w marcu 2005 roku na zlecenie Fundacji „Rodzić po ludzku”3 wynika, że Polacy wiedzą, iż alkohol wpływa szkodliwie na kobiety w ciąży. Niestety, jednocześnie ich znajomi, rodzina, media i lekarze bagatelizują tę kwestię mawiając, że „jeden kieliszek nie zaszkodzi”. Niemal jedna trzecia (31,7%) badanych Polakow spotkała się z twierdzeniem, że kobieta w ciąży może spożywać regularnie niewielkie ilości czerwonego wina. Taka opinia przyczynia się do społecznej akceptacji picia alkoholu przez kobiety w ciąży, podczas gdy nawet jeden kieliszek wina wypity przez przyszłą mamę może mieć bardzo poważne konsekwencje dla jej dziecka.

DZIAŁANIA W RAMACH KAMPANII: W ramach kampanii„Lepszy start dlaTwojego dziecka” została stworzona kreacja materiałow drukowanych (ulotki, plakaty, standy) oraz strona www.lepszystart.com.pl. 11% 2,4%

SPOŚRÓD BADANYCH KOBIET: W 600 poradniach zdrowotnych i ginekologicznych na terenie całej Polski umieszczono plakaty i ulotki. Materiały informacyjne znalazły się rownież w 1000 aptek na terenie całego kraju. Kampania pojawiła się także w prasie oraz mediach elektronicznych (na największych portalach: wp.pl, onet.pl,
interia.pl oraz gazeta.pl). Stworzenie kreacji poprzedziły badania jakościowe, ktore pozwoliły nakreślić kierunek reklamy tak, aby w najefektywniejszy sposob trafi ała ona do grupy docelowej. Reklamy można było zobaczyć w tytułach takich, jak „Dziecko”, „Mam Dziecko”, „Wysokie Obcasy”, „Przekroj”, „Metro”. Partnerami
kampanii spoza branży spirytusowej było Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. Ambasadorkami kampanii zostały znane i odpowiedzialne mamy – Magdalena Rożczka i Jagna Marczułajtis.

REZULTATY KAMPANII: Na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie 300 kobiet w wieku od 20 do 35 lat określono, iż kampania dotarła z przekazem do 43% kobiet z grupy docelowej. 11% respondentek zmieniło swój stosunek do kwestii picia alkoholu w czasie ciąży. Grupa docelowa kampanii zakładała
dotarcie do kobiet z dużych miast powyżej 100 000 mieszkańcow, z wykształceniem średnim i wyższym. Kolejna edycja kampanii jest skierowana także do kobiet z małych miejscowości i wsi.