Piłeś = nie jedź

Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych

(Dane ze sprawozdania Krajowej Rady Bezpiecze??stwa Ruchu Drogowego opracowanego w 2007 r.)


W 2007 r. nietrzeźwi uczestniczyli w 6503 wypadkach drogowych, w tym spowodowali
5053 wypadki, w których śmierć poniosło 608 osób, a rannych zostało 6449 osób.

Najwięcej wypadków spowodowali nietrzeźwi kierowcy. Byli oni sprawcami 3420 wypadków, w których zginęło 409 osób, a ranne zostały 4922. Wśród rannych nietrzeźwi stanowili 8,9%.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców podane według kolejności występowania:
1.Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.
2.Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu.
3.Wyprzedzanie.
4.Omijanie.
5.Nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego.
6.Jazda po niewłaściwej stronie drogi.

W 2007 r. pierwszy raz od kilku lat spadła liczba ujawnionych przypadków jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to m.in. skutek prowadzonych kampanii medialnych, a także prac wymiaru sprawiedliwości i policji.