Piłeś = nie jedź

Kampania "Piłeś nie jedź" - 2009 Wyniki badania ewaluacyjnegoPlik do pobrania: Badanie ewaluacyjne kampanii 2009 r.

Badania dotyczące postrzegania nietrzeźwych kierowców

wykonane przez TNS OBOP na zlecenie KRBRD w 2008 r. w Lublinie

W Lublinie prowadzony był pilotażowy program na rzecz przeciwdziałania pijanym kierowcom. Jak wynika z badań ilościowych, prawie 73% młodych Lublinian uważa pijanych kierowców za jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, obok nadmiernej prędkości (57%) oraz brawury innych kierowców (55%).

- Ponad połowa badanych, będac w klubie, pubie, kawiarni, widziała osoby, które piją alkohol, a następnie prowadzą samochód.
  Więcej

Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych

(Dane ze sprawozdania Krajowej Rady Bezpiecze??stwa Ruchu Drogowego opracowanego w 2007 r.)
  Więcej