Piłeś = nie jedź

Stwierdzenie stanu nietrzeźwości

Za prowadzenie pojazdów przez kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wprowadzane są coraz surowsze kary, co ma na celu ograniczenie liczby pijanych kierowców na drogach i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu ulicznym. W lipcu 2010 r. weszły w życie zaostrzone przepisy dot. sposobu karania nietrzeźwych kierowców.

Obecnie kierowcy, którzy spowodowali wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego, grozi dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, kara pozbawienia wolności do lat 12 i grzywna w wysokości 720 000 zł. Pozbawiony na zawsze prawa jazdy będzie również sprawca takiego wypadku, który zbiegł z miejsca wypadku.

Stan nietrzeźwości określa się na podstawie stężenia alkoholu we krwi oraz ilości alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza. Według art. 126 kodeksu drogowego badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych mierzących stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Art. 129 głosi, że policjant uprawniony jest do uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

Stan po użyciu alkoholu:

Ilość alkoholu we krwi: 0,2-0,5 promila
Ilość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza: 0,1-0,25 mg

Stan nietrzeżwości (art. 115§ 16 kodeksu karnego):

Ilość alkoholu we krwi: powyżej 0,5 promila
Ilość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza: powyżej 0,25 mg

W Polsce dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy wynosi poniżej 0,2 promila.

Inne kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu:

Za prowadzenie pojazd po użyciu alkoholu, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, kierowcy grozi zakaz prowadzenia pojazdów do lat 3 oraz 30 dni aresztu lub grzywna do 5000 zł.

Jeśeli stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila grozi mu zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat, kara pozbawienia wolności do 2 lat oraz grzywna w wysokości 720 000 zł. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem!

Zagrożone karą do 5 lat więzienia są osoby, które wcześniej skazane były za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub też ponownie prowadziły pojazd w okresie orzeczonego wobec nich zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wcześniej podlegali oni karze 2 lat więzienia.